Kompenzační vedení


Kompenzační (termočlánkové) vedení propojuje termočlánkové čidlo s měřicím přístrojem / regulátorem.
Kompenzační (termočlánkové) vedení musí být vždy stejného typu, jako termočlánek. Na měřícím přístroji musí být nastaven typ připojeného termočlánku.
Při použití nesprávného typu kompenzačního (termočlánkového) vedení, nerespektování polarity, ..., mohou vznikat značné chyby měření.

 

Teplotní třída 105°C

Teplotní třída 105°C

•  JJ ... kompenzační vedení, teplotní rozsah -10 až 105°C
•  JFJ ... kompenzační vedení se stíněním, teplotní rozsah -10 až 105°C

Více informací
Teplotní třída 200°C

Teplotní třída 200°C

•  SLSL ... kompenzační vedení, teplotní rozsah -60 až 200°C
•  TT oval ... kompenzační vedení, teplotní rozsah -200 až 200°C
•  TSL ... kompenzační vedení, teplotní rozsah -60 až 200°C
•  TGLV ... dvojité kompenzační vedení,  teplotní rozsah -60 až 200°C
•  ...

Více informací
Teplotní třída 400°C

Teplotní třída 400°C

•  GLGLP ... kompenzační vedení, teplotní rozsah -25 až 400°C
•  GLGL wrap ... termočlánkové vedení, teplotní rozsah -25 až 400°C

Více informací
Teplotní třída 600°C

Teplotní třída 600°C

•  GHGH oval ... termočlánkové vedení, teplotní rozsah -40 až 600°C
•  GHGHV ... termočlánkové vedení, teplotní rozsah -40 až 600°C

Více informací