Ht810sw
Dokumentace
Návod
 

Ht810sw

Program slouží k nepřetržitému snímání dat z přístrojů napojených na datalogger Ht810.

 

Program Ht810Sw je dostupný ve 2 verzích:

 

• Ht810Sw-light - volná verze programu umožňující monitorovat přístroje připojené k dataloggeru Ht810

 

• Ht810Sw - plná verze programu doplněná oprori Ht810Sw-light verzi o graf, práci z databází, ...

 

 

Vyzkoušet si můžete demoverzi ... program Ht810Sw_v1.3.
 


V programu lze monitorovat všechny přístroje připojené na linku EIA485 dataloggeru Ht810.

Po zadání licenčního čísla je tato verze plně funkční.

 

 

 

Ht810Sw-light - demo verze programu


     
 

Volná verze programu, která umožňuje nepřetržité snímání dat z přístrojů napojených na Ht810 dle konfigurace dataloggeru. Aktuální nastavení snímaných přístrojů je automaticky načteno z HT810.

Získaná data jsou ukládána do databáze tak, aby byla dostupná v případě přepnutí programu do plné verze.

Programem je dále možné exportovat paměť dataloggeru do CSV souboru, který je možné zpracovávat v aplikacích MS Excel, OpenOffice Calc, ... .


 
Ht810Sw - plná verze programu


     
 

Program slouží k nepřetržitému snímání dat z přístrojů napojených na Ht810 dle aktuáního nastavení dataloggeru do tzv. "OnLine" databáze. Takto získané hodnoty jsou vykreslovány do grafu nebo zobrazovány v tabulce.

"OnLine" databázi je možné zálohovat, obnovovat poškozená data a exportovat bloky dat do CSV souborů, které je možné dále zpracovávat v aplikacích MS Excel, OpenOffice Calc, ...

V panelu "Databáze - OffLine" je možné vyčítat paměť dataloggeru přes komunikační linku RS232, importovat data uložená přístrojem Ht810 na externí Flash a případně exportovat data z "OffLine" databáze do CSV souboru. Zaznamenané hodnoty v "OffLine" databázi je možné zobrazit v grafu nebo tabulce.