HtMonitEv
Dokumentace
Prospekt
Návod
 

HtMonitEv

Program je určen pro monitorování evidenci a archivaci technologických procesů maximálně 4 zařízení.
Program spolupracuje s přístroji řady Ht (regulátory Ht200, Ht205, HtIndustry, Ht40AL, Ht40A, Ht40B, Ht40T, Ht60B, Ht60M, Ht700 a měřič Ht100, EM24).

Vyzkoušet můžete:
 - demoverzi programu HtMonitEv_v 6.3 (pouze pro Windows10),

 - demoverzi programu HtMonitEv_v 6.2 (pro starší verze Windows).

 

V programu je umožněno monitorování 4 přístrojů, zápis měřených hodnot, ... . Omezena je práce s databází.


Po zadání licenčního čísla je program plně funkční. Cena licence je 9850,- Kč.


 

Popis programu ... MONITOROVÁNÍ

Programem HtMonirEv lze monitorovat max. 4 přístroje.

Monitorované hodnoty jsou zobrazeny na přehledovém panelu číselně i v grafu.

 

EVIDENCE

Evidenční skupiny lze sestavovat libovolně z monitorovaných hodnot - například dle předchozího obrázku budou pro evidenční záznamy přiřazeny tyto hodnoty:
PEC1 ... měřená + žádaná hodnoty regulátoru HtIndustry + měřené hodnoty Ht100, kanál 1 až 4.
PEC2 ... měřená + žádaná hodnoty regulátoru Ht205 + měřené hodnoty Ht100, kanál 5 až 10.START EVIDENČNÍHO ZÁZNAMU
při startu evidenčního záznamu budou požadovány informace charakterizující zpracovávaný výrobek:
•  identifikace obsluhy,
•  zařízení, na kterém je zpracování prováděno,
•  název technologického procesu,
•  identifikace zpracovávaných výrobků,
•  ...

UKONČENÍ EVIDENČNÍHO ZÁZNAMU

Po ukončení technologického procesu obsluha ukončí evidenční záznam.
Následující úpravy evidenčního záznamu (posunutí startu a ukončení, popis zpracovávaných výrobků, ...) smí provádět pouze oprávněná obsluha.

VYHLEDÁNÍ EVIDENČNÍHO ZÁZNAMU, TISK PROTOKOLU
V evidenčních záznamech lze provádět vyhledávání, tisknout protokoly, ...


Ostatní charakteristiky programu (obsluha programu a grafu, nastavení aplikace, zálohování dat, ...) jsou obdobné,  jako u monitorovacího programu HtMonit.